Công dân Mỹ

Đối với một số người, Giấc mơ Mỹ không chỉ là được làm việc hoặc cư trú lâu dài ở Mỹ. Họ muốn được hưởng tất cả các quyền tự do và thực hiện các nghĩa vụ mà mọi người Mỹ phải có. Bạn có thể biến điều đó thành hiện thực khi bạn đáp ứng đủ điều kiện. Chúng tôi, Pacific Immigration, có thể giúp bạn trở thành công dân Hoa Kỳ bằng cách nhập quốc tịch. Liên lạc chúng tôi để được tư vấn.

Đặt lịch tư vấn Đặt lịch tư vấn Trợ giúp kiểm tra hồ sơ của bạn

Đăng ký Quốc tịch Hoa Kỳ

Nếu bạn là người nhập cư đã định cư lâu dài ở Mỹ, là người có Thẻ xanh trong vòng 3 đến 5 năm, thì bạn đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Đối với hầu hết mọi người, họ đều sẽ thực hiện bước này sau khi có được thẻ thường trú nhân.

Sở hữu quốc tịch thông qua nhập tịch

Với cách Nhập tịch, một người nhập cư có thể là công dân Hoa Kỳ nếu:

 • Anh ấy / cô ấy từ 18 tuổi trở lên;
 • Chứng tỏ rằng anh ấy / cô ấy là thường trú nhân được thừa nhận hợp pháp của Hoa Kỳ;
 • Anh ấy / cô ấy đã cư trú tại Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân hợp pháp trong ít nhất năm năm;
 • Đã có mặt tại Hoa Kỳ ít nhất 30 tháng;
 • Là người có tư cách đạo đức tốt;
 • Có khả năng nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh;
 • Anh ấy / cô ấy có hiểu biết cơ bản về lịch sử, cũng như các nguyên tắc và chính phủ của Hoa Kỳ;
 • Thể hiện sự gắn bó với các nguyên tắc của Hiến pháp và tuân thủ tốt trật tự vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của Hoa Kỳ; và,
 • Sẵn sàng và có thể thực hiện Lời thề Trung thành.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp bạn.

Có được quyền công dân thông qua cha mẹ

Con cái của công dân Hoa Kỳ có thể có quốc tịch khi mới sinh và sau khi sinh nếu ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ và cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đã sống ở Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về danh mục này.

Chúng tôi giúp bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị đơn đăng ký theo yêu cầu của bạn. Gửi đơn đăng ký của bạn với email ưu tiên 2 ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tài liệu mới nhất để nghiên cứu (tài liệu song ngữ nếu bạn cần), thực hành trực tiếp với bạn trước khi phỏng vấn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình nếu bạn cần hỗ trợ thêm.

 

Liên lạc Đặt lịch tư vấn

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN HOA KỲ

QUY CHẾ THƯỜNG TRÚ NHÂN

Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ là người đã có thẻ xanh. Sau một thời gian cư trú như vậy, họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Nếu bạn là thường trú nhân thông qua việc kết hôn với công dân Hoa Kỳ, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch sau ba năm kể từ thời điểm bạn được cấp thẻ thường trú hoặc khi bạn có đủ điều kiện. Ngoài ra, bạn vẫn phải đang sống với vợ / chồng là công dân Hoa Kỳ vào thời điểm nộp đơn.

Nếu bạn đã được cấp thẻ thường trú nhân thông qua các hình thức khác, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm theo thời gian trên thẻ cư trú. Bạn phải sống ở Mỹ liên tục trong ít nhất 5 năm.

THỜI GIAN THỰC SỰ SINH SỐNG TẠI MỸ

Trước khi nộp đơn, bạn phải đảm bảo rằng bạn thực sự sinh sống tại Hoa Kỳ ít nhất 2.5 năm (hoặc 3 năm) theo thời gian trên thẻ thường trú nhân như đề cập ở trên. Trong khoảng thời gian trên, bạn cũng không nên vắng mặt ở Mỹ quá một năm.

Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn đã cư trú tại tiểu bang nơi bạn nộp đơn trong ít nhất ba tháng.

Tôi cần những giấy tờ gì để xin nhập quốc tịch Mỹ?

6 LỢI ÍCH HÀNG ĐẦU CỦA TRỞ THÀNH CÔNG DÂN MỸ

Mike Lloyd
Kirstin W. Everton
Myu N
Làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ?

Trở thành công dân Hoa Kỳ

Có những người đã là công dân Hoa Kỳ từ lúc sinh ra hoặc sau khi nhập tịch. Loại đầu tiên là quyền công dân tự động, trừ trường hợp bị tố cáo. Loại còn lại là nhập tịch, là một người nhập cư nộp đơn làm thủ tục trở thành công dân Hoa Kỳ. Để trở thành công dân Hoa Kỳ thông qua việc nhập tịch, người nộp đơn phải là thường trú nhân của Hoa Kỳ và đã có Thẻ xanh ít nhất từ ba đến năm năm.

Quy trình để trở thành công dân Hoa Kỳ là gì?

Quá trình trở thành công dân Hoa Kỳ

Sau khi xác định rằng bạn đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn như là chủ Thẻ xanh, việc nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sẽ như sau:

 • Chuẩn bị và nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ (Mẫu N-400);
 • Kiểm tra sinh trắc học (nếu có),
 • Phỏng vấn,
 • Nhận được kết quả từ USCIS,
 • Nhận thông báo về việc thực hiện Lời thề Trung thành; và
 • Thực hiện lời thề trung thành với Hoa Kỳ.
Sự khác biệt giữa Thẻ xanh và quốc tịch Hoa Kỳ?

Công dân nước ngoài được cấp Thẻ xanh có thể làm việc và sinh sống tại Mỹ vô thời hạn. Tuy nhiên, họ không có quyền của một công dân Hoa Kỳ:

 • Quyền được xét xử nhanh chóng, công bằng bởi bồi thẩm đoàn.
 • Quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử công chức.
 • Quyền nộp đơn xin việc làm liên bang 
 • Quyền ứng cử vào chức vụ dân cử.
Tôi cần những giấy tờ gì để xin nhập quốc tịch Mỹ?
 • Bản sao Thẻ thường trú nhân của bạn
 • Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của bạn (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ kết thúc cuộc hôn nhân của bạn (nếu có)
 • Mẫu N-426, Yêu cầu Chứng nhận Nghĩa vụ Quân sự hoặc Hải quân (nếu xin nhập quốc tịch dưới hình thức nghĩa vụ quân sự)
 • DD Mẫu 214, NGB Mẫu 22, hoặc lệnh giải ngũ (nếu nộp đơn xin nhập tịch theo dạng nghĩa vụ quân sự và hiện tại đã giải ngũ)
 • Bản sao lệnh nhập ngũ chính thức của bạn (nếu đăng ký nhập tịch theo dạng nghĩa vụ quân sự và hiện đang phục vụ)
 • Bằng chứng về việc vợ / chồng của bạn là công dân Hoa Kì nhưng đang làm việc ở nước ngoài (nếu nộp đơn theo diện 319 (b))
 • Hai ảnh kiểu hộ chiếu (nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ).

Trợ giúp kiểm tra hồ sơ của bạn

Đặt lịch tư vấn