Những Tài Sản Được Phép Sử Dụng Trong Quá Trình Bảo Trợ Tài Chính

Trong quá trình bảo trợ tài chính (financial sponsorship) tại Mỹ, nhất là trong trường hợp bảo trợ di trú, có một số loại tài sản và nguồn thu nhập được xem là hợp lệ để chứng minh năng lực tài chính của người bảo trợ. Dưới đây là một số loại tài sản thường được xem xét:

– 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎: Đây là yếu tố chính được xem xét. Thu nhập hàng năm của người bảo trợ phải đạt hoặc vượt qua mức thu nhập tối thiểu theo Hướng dẫn về Mức Thu Nhập Liên Bang (Federal Poverty Guidelines) tương ứng với kích thước gia đình của họ, bao gồm cả người nhận bảo trợ.
– 𝑻𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒏𝒈𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈: Số dư trong các tài khoản ngân hàng như tài khoản tiết kiệm, tài khoản kiểm tra, và các loại tài khoản đầu tư khác có thể được xem xét như là bằng chứng của khả năng tài chính.
– 𝑩𝒂̂́𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒐̂́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄: Giá trị của bất động sản và tài sản cố định (như xe hơi, cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm nhân thọ có giá trị mặt, v.v.) sau khi đã trừ đi các khoản nợ có thể được tính vào tổng tài sản.
– 𝑩𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̣ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒊́: Giá trị rút tiền mặt của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các quỹ hưu trí cũng có thể được xem xét.
– 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂́𝒄: Nếu người bảo trợ không đáp ứng được yêu cầu về thu nhập tối thiểu, họ có thể kết hợp thu nhập của các thành viên gia đình khác sống chung trong hộ gia đình.
– 𝑩𝒂̉𝒐 𝒍𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒐̂̀𝒏𝒈: 𝑪𝒐-𝑺𝒑𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓𝒔 𝒗𝒂̀ 𝑱𝒐𝒊𝒏𝒕 𝑺𝒑𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓𝒔: Trong một số trường hợp, người bảo trợ có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ một co-sponsor hoặc joint sponsor, người này cũng phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và tài sản.
– 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂: Nếu bạn cho thuê bất động sản, hãy cung cấp các hợp đồng thuê, báo cáo thu nhập từ việc cho thuê, và sao kê ngân hàng chứng minh thu nhập này

Những thông tin này thường được xác nhận thông qua việc nộp các tài liệu như bản khai thuế, sao kê ngân hàng, giấy tờ sở hữu tài sản, và các tài liệu tài chính khác. Mọi yêu cầu cụ thể và mức thu nhập tối thiểu có thể thay đổi dựa trên các quy định hiện hành và nên được xác minh thông qua nguồn thông tin chính thức hoặc tư vấn pháp lý.


  Công ty

  Pacific Immigration
  VAT: VS123456789
  CIF: BL1247890

  Địa chỉ

  7707 West Lane Dr., #D 2 Stockton, CA 95210

  Liên lạc

  (209) 438-2222
  pacificvisa@gmail.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *